Thursday, November 30, 2006

OMG kar na pogrebu

Kaj se zgodi, ko se linka na dve različni novici pojavita eden nad drugim in se zazdita kot ena sama, zelo bizarna novica:

Na pogrebu v družbi bivših Kevin varal Britney

2 Comments:

Anonymous zlati zehec said...

the beauty of "list-style: none" :)

Thursday, November 30, 2006 10:01:00 PM  
Blogger ill-advised said...

Ja, lahko bi uvedli vsaj kakšen hanging indent, če že ne bulletov...

Thursday, November 30, 2006 11:02:00 PM  

Post a Comment

<< Home